എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, July 14, 2017


വെറുപ്പ് എന്ന്  പേരുള്ള രാജ്യം;
കറുത്ത നിലാവിന്റെ
അതിർത്തി രേഖകൾ...
ചോരയുടെ മണമുള്ള നിഴലുകൾ കൊണ്ട്
ഭൂമിയെ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു..!
ആർത്തവം നിലച്ച പെണ്ണിന്റെ
ഊഷരമായ സ്വപ്‌നങ്ങൾ പോലെ
പുഴകൾ;
ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വത്വം പേറി
മണൽച്ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ
കബറിടം തേടുന്നു...

അടർന്നുവീണ തൂവലുകളെ കുറിച്ച്
നോവുന്ന പക്ഷിയുടെ
പാട്ടിന്റെ  താഴ്‌വരയിൽ
കാലം അസ്തമിക്കുന്നു..!

ഇടറിവിണ്ട പരിണിതിയുടെ
തൂക്കുപാലങ്ങൾ താണ്ടി
ഭൂതത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന
തീവണ്ടിക്കിനാവിൽ
ഞാനെന്നെയും നിന്നെയും
തിരയുന്നു....!!

ആകസ്മികമാണോരോ
യാത്രയുമെന്നു
പിറുപിറുക്കുന്ന വാലാട്ടിക്കിളിക്ക്
നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിറം..

വിരഹമെന്നു പേരിട്ട വഴിയുടെ
ഒറ്റക്കിതപ്പുള്ള ചെരുപ്പടയാളങ്ങൾ..
ബാക്കിവെച്ച കളിമൺയാത്രയിൽ
കുഴയുന്ന പാദങ്ങൾ..

രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ
മാംസം മണക്കുന്നു
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ
രാഷ്ട്രം ചുവക്കുന്നു..!!

പ്രേമമെന്നു വിളിക്കാൻ പാകത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയം ചുരക്കുന്നു
നിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാനെന്റെ
പ്രണയം വരക്കുന്നു..

മറന്നുപോയ പശുവിന്റെ
അകിടാണ് കാലം
മരിച്ചു പോയ കിടാവിന്റെ
ഖബറാണ് കലഹം..!

പശുവിറച്ചി തിന്നത് ഞാനല്ല
പശി നിറച്ചു തന്നതെന്റെ ഉദരമല്ല..
എന്നിട്ടും നിന്നെ പ്രേമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ
ഞാൻ മരിച്ചു വീഴുന്നു..!!

നീ കരഞ്ഞു കണ്ണുകളിൽ കുരുത്ത
കണ്ണീർക്കടലിൽ
എന്റെ വേദനയുടെ തിരകളുണ്ട്..
മറക്കാതെ നീയത്
ഹൃദയത്തിൽ കൊരുത്തു വെക്കുക..
ഇനിവരും ജന്മത്തിൽ
പശുവില്ലാക്കാലത്തിൽ നമുക്ക്
പിറവിയെടുക്കാം....
പ്രണയം കൊണ്ടൊരു രാജ്യമുണ്ടാക്കാം.........!!!

Friday, March 17, 2017

......

ഡോംബിവിലിയിലെ സായാഹ്നങ്ങൾ
വടാപാവിന്റെ മണമുള്ള മൗനങ്ങൾ കൊണ്ട്
നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..

ഒരു ട്രെയിനിന്റെ വാഗൺട്രാജഡികളിൽ നിന്ന്
പുനർജനിച്ചു
ജീവിതത്തിന്റെ നഗരകാണ്ഡത്തിലേക്ക്
നടന്നുപോകുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ..
ചീഞ്ഞു തുടങ്ങിയ തക്കാളികൾ
പീറപ്പലകയിൽ നിരത്തിവെച്ച്
തന്റെ പറഞ്ഞുതേഞ്ഞ ശബ്ദം കൊണ്ട്
വിലപറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃദ്ധ..
ഇളനീർ കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ
തന്റെ വരവുകാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്രാസിബാബു..
ചുറ്റിലും,
ശബ്ദങ്ങളുടെ ഒരു കടലിരമ്പുന്നു..!

തകരഷീറ്റുകളുടെ ആകാശങ്ങൾ
നിരത്തി വെച്ച ചേരിയുടെ
നരച്ചുപോയ ലോകം പിന്നിൽ മറച്ചു പിടിച്ച്
ചതുരനാകാശങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട്
നഗരം ചിരിക്കുന്നു....!

നമുക്കിടയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്ന്
നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ നമ്മളെകുറിച്ചു
ഓർമ്മ വരുന്നു..
ഓരോ തെരുവിലും  ഓർമ്മകളുടെ വാണിഭശാലകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു..
നിശ്ശബ്ദമായ കരച്ചിലിനൊടുവിൽ
താന്താങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളും പേറി
എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നു;
അഭിശപ്തമായ ജീവിതത്തിരക്കുകളുടെ ആൾക്കടലുകളിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നു...!

പ്രാവുകൾ ചിറകടിച്ചുയരുന്ന നടപ്പാതയിലൂടെ
കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ചു നടക്കാം..
ചിറകില്ലാത്ത പ്രാവുകളാണ് നമ്മൾ എന്ന്
പരസ്പരം ഉരുവിടാം..
പ്രണയത്തിന്റെ പാദമുദ്രകൾ അണിഞ്ഞു
സ്നിഗ്ധമായിതീർന്ന വഴിയിൽ നമ്മളെ മറന്നു വെക്കാം..!

ഭാംഗിന്റെ ലഹരിപുതച്ച രാത്രിക്ക് മുൻപ്
നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്..
ബീറ്റ് പോലീസിന്റെ പരുക്കൻ ശബ്ദങ്ങൾക്കും,
ബംഗാളി പിമ്പിന്റെ കുഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഇടപാടു വിളികൾക്കുമപ്പുറം,
നിരത്തിൽ നമുക്കിടയിലെ അകലങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു..
എതിർ ദിശയിലേക്ക് ഒഴുകി പരസ്പരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന
രണ്ട് പുഴകൾ..

അതെ,
മൗനത്തിന്റെ ഈ കടലാണ്
ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്...!!

🎑

Monday, March 6, 2017

.......

#യക്കൂസ
എന്ന് പേരുള്ള
രാജ്യം..!
കടന്നുകയറ്റങ്ങളുടെ..
കള്ളത്തരങ്ങളുടെ..
പിടിച്ചുപറിയുടെ
നിയമപുസ്തകം,
ന്യായം പറയുന്ന രാജ്യം...!

നീതിമാൻ ആവുക
എന്നത്
അവിടെ കഴുവേറ്റപ്പെടാൻ
പര്യാപ്തമായ കുറ്റമാണ്..
ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളക്കാരൻ
#യക്കൂസയിലെ രാജാവ്..!

ശരികളെ തെറ്റുകൾ
വിഴുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളാണ്
അവിടെ എപ്പോഴും..
വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ട് വിഴുങ്ങിയ പോലെ..
അതുകൊണ്ട്,
യക്കൂസയിലെ ദിവസങ്ങൾ
രാതികൾ മാത്രം കലർന്നവയായിരുന്നു..
പകൽ
വെളിച്ചം
പ്രഭാതം
സൂര്യൻ
ചന്ദ്രൻ
നക്ഷത്രങ്ങൾ
തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അവർക്ക്
അറിയുക പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല..

തീ
കനൽ
വൈദ്യുതി
ബൾബ്
ടോർച്
കാഴ്ച
അവർക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകൾ ഇനിയുമുണ്ട്..!

അവർക്ക് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും
കനത്ത ഇരുട്ടിൽ കാഴ്ചയുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലായിരുന്നു..
അതുകൊണ്ടു തന്നെ അന്ധത എന്നതും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല..

ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലായിരുന്നു..
അതുകൊണ്ടു തന്നെ
സമയവും..
ജനിച്ചതു മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ
ഒരൊറ്റ ദിവസം!

അവരുടെ വീടുകൾ
ഇരുട്ടുകൊണ്ടു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട
വെറും സാധ്യത ആയിരുന്നു.
വസ്ത്രങ്ങളും
ആഭരണങ്ങളും
ഇരുട്ടെന്ന വെറും സാധ്യത ആയിരുന്നു..
ഓരോ യക്കൂസക്കാരനും
മണം കൊണ്ട് പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു..
സ്പർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു..!

ശബ്ദങ്ങളുടെ
കടലിൽ പോലും
പരസ്പരം മണത്തു
സ്പർശിച്ചു അവർ
ആശയവിനിമയം ചെയ്തു..

അവർക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ
അവരല്ലാത്തവരെ
അകറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള
ആയുധമായിരുന്നു

#യക്കൂസ
എന്ന രാജ്യത്തിൽ
വിശക്കുന്നവർ ഇല്ലായിരുന്നു;
അത് കൊണ്ട് തന്നെ പട്ടിണിയും..!

പരസ്പരം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടാനുള്ള
ജനതയെന്നു മാത്രം
അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു..
അവരുടെ ദൈവം, സാത്താനും
അവരുടെ സാത്താൻ, ദൈവവുമായിരുന്നു...!

ഭക്ഷണം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക്
ദഹനേന്ദ്രിയങ്ങളും,
ശൗച്യാലയങ്ങളും,
അടുക്കളയും,
കൃഷിയും,
തോട്ടങ്ങളും,
ഹോട്ടലും,
ഡയ്‌നിംഗ് ടേബിളും
ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല..

അവർക്കിടയിൽ ആണും പെണ്ണും
ഇല്ലായിരുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരേ സമയം
ആണും പെണ്ണുമായിരുന്നു..
മുന്നിൽ ലിംഗവും
പിന്നിൽ യോനിയും
വലിയ മുലകളും
എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു..
ആർക്കു ആരെയും ഭോഗിക്കാമായിരുന്നു..
അത് കൊണ്ട് തന്നെ
യക്കൂസയിൽ പീഡനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..

പരസ്പരം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടാനുള്ള
സാത്താന്റെ സന്തതികൾ
എന്ന് അവർ പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു..

#യക്കൂസ
എന്ന രാജ്യത്തിലെ
ദിവസം
ഇരുട്ടിന്റെ
നഗ്നതയാണ്..
മണങ്ങളുടെ
വേഴ്ചയാണ്....!

സമയമാപിനികളുടെ
ഇങ്ങേയറ്റത്തെ
വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തു നിന്ന്
പകലുകളുടെ മറവിലെ
ഇരുട്ടുകളിൽ പൂക്കുന്ന
ലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട്
സംസാരിക്കുന്ന പ്രജകളിലൊരാളായി
നിൽക്കുമ്പോൾ
യക്കൂസയിലെ കറുത്ത നിറമുള്ള
ദിവസത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നു..

കാരണം
യക്കൂസയിൽ
പത്തുവയസ്സുള്ള
(ആൺ/പെൺ)കുട്ടികൾ
തൂങ്ങിമരിക്കാറില്ല......!

പരസ്പരം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടാനുള്ള
സാത്താന്റെ ജനത
ഒരേസമയം
ഇരകളും, വേട്ടക്കാരുമായി
തങ്ങളുടെ ദൈവപുസ്തകത്തെ
സ്വാർത്ഥകമാക്കുന്നു..!!

....🎑....

Friday, March 3, 2017

..........

ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ
ഇടയ്ക്കു മുറിയുന്ന
നദികളാണ്..
കടലിന്റെ മണമുള്ള
പെരുവഴിയിലേക്ക്
ചേരുവാനാകാതെ
ഓരോ പാതയും
മരിച്ചു തീരുന്നു..!

ഇടയിലൊരു
ഇലഞ്ഞിമരത്തിന്റെ
ഇല്ലാത്തണൽ..
വെയിൽ കത്തിവീഴുന്ന
പകൽച്ചുരങ്ങൾ..
വിയർപ്പിന്റെ ചൂരുള്ള
യാത്രകൾ..

മുറിഞ്ഞു പോയ
പരശ്ശതം നദികളെ
പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട്
അളന്നെടുക്കുന്നു..
ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്
സംക്രമിക്കുവാൻ
നിശ്വാസങ്ങളുടെ
പാലം മെനയുന്നു..

മൗനത്തിന്റെ മേഘശാഖികൾ
മഴപ്പൂവുകളുതിർത്തു
നനഞ്ഞു തീർന്ന ജീവിതം,
എന്നിട്ടും
മരുഭൂയിലെ മണൽ വഴിയിൽ
ചുട്ടു പൊള്ളുന്നു..

ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ
തന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്ന
നമ്മിലെ സ്വത്വമാണ്..
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലങ്ങളെ
പിന്നിലെ കാലടിപ്പാടുകളിൽ
മനപ്പൂർവ്വം മറന്നു വെച്ച്
യാത്ര തുടരുന്നു...
സത്യത്തിൽ,
നാം നമ്മളെ തന്നെയാണ്
ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്...!!

🎑

Friday, February 10, 2017

..........

നിശ്ശബ്ദതയുടെ താഴ്‌വരയിൽ
ശൈത്യം പൂക്കുന്ന ദലമില്ലാമരങ്ങൾ..
ശരത്കാലത്തിന്റെ ശോകശിഖിരങ്ങൾ..
സ്മൃതിയെന്നു പേരുള്ള ഋതുവിൽ
മൃതി രുചിക്കാത്ത മൗനങ്ങൾ..!
മേഘച്ചവർപ്പുള്ള മഴരുചികളിൽ നിന്ന്
വേനൽമണങ്ങളെ പകുക്കുന്ന കാനൽ....!

മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന്
മൊഴികളുടെ പുഴ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു....
വിപ്ലവങ്ങളുടെ ചായക്കോപ്പകൾ
നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന മജ്‍ലിസ്..
കവിതകളുടെ പട്ടം പറക്കുന്ന
ആകാശത്തിൽ നിന്ന്
ഒളിച്ചോടിപ്പോന്ന മേഘങ്ങൾ..

ഒറ്റപ്പെട്ടവരുടെ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്
ജീവിതം  പകുത്തെടുത്ത
കുന്തിരിക്കത്തിന്റെ ചൂരുള്ള
കഫൻനിനവുകൾ

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന്
പറന്നുയരുന്ന മുൻപേ
ചിറകു കുടഞ്ഞു തയ്യാറാവുന്ന
കിനാവിന്റെ പക്ഷികൾ...

ഇരുട്ടിന്റെയത്രക്ക് അപരിചിതമായ
നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്
അഴിച്ചെടുത്തു നെയ്യുന്ന
ഒരു നിമിഷം;
പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാതെ
ഉടലറ്റു പോയ രണ്ട് നിഴലുകൾ...!!

🎑

.............

ഉന്മാദം
അതിന്റെ
വിരലുകൾ കൊണ്ട്
എന്റെ സ്വപ്നം വരയ്ക്കുന്നു..
അഴിഞ്ഞു പോയ
നിലാവിന്റെ
ചികുരഭാരങ്ങൾ
ഉടലിൽ പകർന്ന രാത്രി..
മറന്നു പോയ
പകലിലേക്ക്
തിരിച്ചെയ്യാനുള്ള
ഓർമ്മയുടെ മണമുള്ള
നിനവമ്പുകൾ..!

കടലതിന്റെ
തിരത്തലപ്പുകൾ കൊണ്ട്
എന്റെ കവിതയെപ്പുണരുന്നു..
വൃത്തങ്ങൾ പരന്നു പോയ
വിതാനങ്ങളിൽ നിന്ന്
തികച്ചും ഈണമറ്റ
വരികളുടെ
ബഹളങ്ങൾ...
മറഞ്ഞു പോയ
പ്രിയകവികളുടെ വിലാപങ്ങൾ;
പിടയുന്ന 'കവിതകൾ'...!!

മരണമതിന്റെ
കറുത്ത/വെളുത്ത പുടവ കൊണ്ട്
എന്റെ ജീവിതത്തെ പുതക്കുന്നു..
ഉടൽത്താഴ്‌വരയിൽ
മുകിൽച്ചിറകണിഞ്ഞ മൗനം..
മഞ്ഞവെയിൽപ്പടവിൽ
ഏകാകിയായൊരു മരുഭൂമി;
പ്രവാസം...!!!

🎑

Saturday, January 7, 2017

........

ഇരുട്ട്...
നിയോൺ ബൾബുകൾ തീർത്ത
വെളിച്ചങ്ങളുടെ
വേലികൾക്കപ്പുറത്തു
പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു..
നിഴലുകൾ, നാഗങ്ങളായ്
പരസ്പരം ഇണചേരുന്ന
തെരുവുകളിൽ നിന്ന്
ഭാംഗിന്റെ മണമുള്ള
പാട്ടുകൾ വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്നു..
ആകാശമെന്നു പേര് മാറ്റി വിളിച്ച
തകരഷീറ്റുകൾക്കു താഴെ
ജീവിതം തിളച്ചുമറിയുന്നു..
ഓരോ ചേരിയും നഗരത്തിന്റെ
ക്യാൻസറാണെന്ന് നീ പറയുമെങ്കിലും....!!

നോക്കൂ,
ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിന്റെ
ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നു കാണാതെ കണ്ട
തെരുവാണിത്..
ഓരോപകലും,  അപരിചിതത്വത്തിന്റെ
ഉടുപ്പണിയിച്ചു തെരുവിന്റെ
ഇന്നലെകളെ മായ്ച്ചു കളയുന്നു..!
രാത്രികൾ ഓർമ്മയുടെ
വീഞ്ഞു പകരുന്നത്,
ഇരുട്ട് ഒരവാച്യമായ സുരക്ഷിതത്വം
നൽകുന്നത്,
എനിക്ക് മനസ്സിലാകും...
ഇരുട്ട്,
തലവെട്ടിയെടുത്ത
വെളിച്ചത്തിന്റെ
ശവകല്ലറയാണെന്ന്
നീ പറയുമെങ്കിലും...!

പകലുകൾ എന്ന് നീ വിളിക്കുന്ന
വെളിച്ചത്തിന്റെ കടലുകൾക്ക് മേലേ
നടക്കുവാൻ എനിക്കാവില്ല
രാത്രികൾ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന
ഉത്തരീയങ്ങൾ എന്നെ പുതക്കുന്നു
അന്ധതയുടെ സാധ്യതകളിൽ നിന്ന്
ഒരിരുട്ടു മണം പെയ്യുന്നു

നോക്കു
ഒരു നാട് തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ കൊട്ടാരമാണ്
രാജാവ് നഗ്നനാണെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത പ്രജകൾ;
ആവിഷ്ക്കാരപ്രതിസന്ധിയുടെ
അങ്ങേയറ്റം...
ചിറകില്ലാത്ത കിളികളുടെ ആകാശവിസ്താരങ്ങൾ!!

നീ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്
ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ
ധോബിവാലയുടെ കൂരയുടെ
അടുക്കളവാതിൽ തകർത്തു സദാചാരപ്പോലീസ് അയാളുടെ ഭാര്യയെയും മകളെയും ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു...
(ഇവിടെ എന്റെ കാഴ്ചയുടെ പ്രസക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്)
ധോബിവാലയുടെ പതിനേഴു തികഞ്ഞ മകൾ തെരുവിലെ സ്വർണ്ണകടയുടമ സിന്ധിയുടെ മകനുമായി പ്രേമത്തിലായിരുന്നു!!

ഇന്ന് പകലിൽ
ധോബിവാലയെ ഭാര്യയെയും, മകളെയും കൊന്നതിനു സാക്ഷാൽ പോലീസ് വന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയതും ഞാൻ കണ്ടു..
കണ്ണുള്ളവർക്കു കാണാൻ കഴിയാത്ത പലതും
ഞങ്ങൾ, കണ്ണില്ലാത്തവർക്കു കാണാൻ കഴിയും

മരിച്ചവരുടെ രാത്രിയെക്കാളും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ പകലിനെയാണ് എനിക്ക് പേടി
വെളിച്ചം പല സത്യങ്ങളെയും മറക്കുന്ന മുഖംമൂടിയാണ്....!!

അറിയുമോ,
നീയെന്റെ രാത്രികളിൽ അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധയാണ്
നിന്റെ ചൂട് മുഴുവൻ എന്റെ തണുപ്പിനെ പുതച്ചു കിടക്കും
നിന്റെ പകലുകളിൽ നീയെനിക്ക്
അപരിചിതയാണ്..
വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്നു
നിന്റെ ഉടലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച
അപരിചിതത്വത്തിന്റെ അഴുക്കുകൾ കഴുകികളഞ്ഞു
നീ വീണ്ടും വിശുദ്ധയാകുന്നു....!!

രണ്ട് കാലങ്ങൾക്കിടയിലെ
ഋതുഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച്
നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ??
പകലുകൾ,
ഇരുട്ടിന്റെ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞു തീരുന്ന ശിശിരം!
രാത്രികൾ.
അവയുടെ പുനർജന്മയോഗത്തിന്റെ
വസന്തം!!

നീയും ഞാനുമെന്ന പോലെ
........

Monday, December 26, 2016

............

കാഴ്ച്ചയുടെ
ചായക്കോപ്പകൾ..
മൊഴികളുടെ
കൊടുങ്കാറ്റുകൾ..
നിന്നെ പാനം ചെയ്യുന്ന
വെയിൽച്ചുണ്ടുകൾ...
നിന്നെ കിനാവുടുപ്പിക്കുന്ന
രാവിരലുകൾ...

വെറുംവാക്ക് കൊണ്ട്
പ്രണയം പറഞ്ഞു
ഭാഷയും ലിപികളും
വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു..
മറ്റൊരു കാലത്തിലേക്ക്
അടർന്നു പോയ വസന്തമെന്നു
നീ വിലപിക്കുന്നു...!

ഉടലുകളന്യോന്യം ചുണ്ടില്ലാതെ
സംസാരിക്കുന്നത്
നിഴലുകളുടെ സർപ്പങ്ങൾ
ഇണ ചേരുന്നത്
ഒരുഷ്ണത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ
വിയർപ്പിന്റെ ലിപിയിൽ
നാം വായിച്ചെടുക്കുന്നു....

(((അല്ലെങ്കിലെന്നും ഇങ്ങനെയാണ്
ഒരു മാംസവാതായനം
തുറന്നിട്ട ഇടനാഴിയാണ്
പ്രണയം..... )))

മുറിച്ചിട്ട പല്ലിവാൽ പോലെ
ഓർമ്മകൾ പിടക്കുന്നു..!
മരം ചുറ്റിയ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രണയം
മനസ്സിൽ മുളക്കുന്നു...!!

പഴയ കാലമെന്നു
പ്രണയത്തിന്റെ ഋതുക്കളെ
പകുത്തു
പുതിയ കാലത്തിന്റെ
സൈബർ ചുംബനങ്ങളിൽ
നമുക്ക് മുഴുകാം...
ചുംബിക്കാൻ ചുണ്ടുകൾ പോലും വേണ്ടാത്ത
E-കാലം 😎

🎑

Monday, December 12, 2016

........

ഇവിടെ,
എണ്ണക്കിണറിനു
ചുറ്റും
എണ്ണത്തിൽ പെടാത്ത
ചില
എണ്ണക്കറമ്പൻ കവികളുണ്ട്...

നിങ്ങൾ,
കണ്ണുകൾക്ക്‌ മേൽ
തുന്നി വെച്ച
വിമർശക്കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്
കാണാനാകാത്ത
കണ്ണാടികവിതകൾ....

മരുഭൂമിയുടെ
മണ്ണാഴങ്ങളിൽ നിന്ന്
വിണ്ണിലേക്ക് പടർന്നു കയറിയ
പയറുമണിച്ചെടിയുടെ
വിരൽത്തുമ്പു പോറിയ
കവിതകൾ..

ഒട്ടകത്തിന്റെ,
ഷേരിയുടെ,
ഷവർമ്മയുടെ,
അരീസയുടെ,
കുബ്ബൂസിന്റെ,
അമൂസിന്റെ,
ബദുവിന്റെ,
ഊദിന്റെ,
ഖാവയുടെ;
കമ്പിളിയാടിന്റെയും
മണമുള്ള കവിതകൾ....

മരുപ്പച്ചയുടെ തണുപ്പുള്ള
കാറ്റിന്റെ മണ്‍ചൂടുള്ള
വെയിലിന്റെ കനൽചൂരുള്ള
കവിതകൾ...!

അറിയുമോ,
കവിതകളെ എംബാം
ചെയ്തു വെച്ച
മോർച്ചറികളിൽ നിന്ന്
നിങ്ങളെപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുത്തു തരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്...;
മെട്രോറെയിൽപ്പാളങ്ങളിൽ ,
ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനുമിടയിലെ
ഗമനവേഗവിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന്
ഉണർന്നെണീക്കുമ്പോഴേക്കും
നഷ്ടപ്പെട്ട യാത്രകൾ പോലെ....!

നിങ്ങൾ മറന്നു പോയ
ഒരയ്യപ്പൻ
ദേരയുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച
ഗലികളിലൊന്നിൽ ഉറുമ്പരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്!!!

🎑

Sunday, December 11, 2016

.....

ആകാശത്തിന്റെ അതിരുകളിൽ നിന്ന്
പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന പുഴയിൽ
നക്ഷത്രക്കല്ലുകൾ തിളങ്ങുന്നു..

കടലിലേക്കല്ലാത്ത പ്രയാണങ്ങളിൽ
പൊടുന്നനെ,
പുഴയിൽ
ഒരിലകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
കപ്പൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു...
ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കപെടേണ്ട
ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്
തുഴച്ചിൽക്കാരോ, കപ്പിത്താനോ, യന്ത്രപങ്കകളോ ഇല്ലാത്ത കപ്പലാണത്..

കപ്പൽ ഒരു ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന
രാജ്യമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു..

യാത്രക്കാരെ ജനമെന്നു പേര് മാറ്റുന്നു..

ജനങ്ങളെ മറ്റനേകം കള്ളികളിലേക്ക് വിഭജിച്ചെഴുതി
കപ്പലിനുള്ളിൽ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു..

കച്ചവടക്കാർ വിലകൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന പാവയെ
കപ്പിത്താനെന്നു വിളിച്ചു യാത്രക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നു
നരച്ച മീശയും താടിയുമുള്ള പാവയെ കാണുമ്പോൾ
യാത്രക്കാർ/ജനങ്ങൾ എണീച്ചു നിന്ന് വണങ്ങിതുടങ്ങുന്നു..

കപ്പലിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ ചില  കീഴടങ്ങലുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകമാണ്..
പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് പോലും തങ്ങളുടെ ചൊല്പടിക്കാണെന്നു പാവഗവണ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

തുഴച്ചിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട യാത്രയിൽ
നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ആകാശത്തിന്റെ അതിരിലേക്കാണെന്നു വേവലാതിപ്പെട്ട ചില യുവാക്കൾക്ക്
മാത്രം
നക്ഷത്രക്കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു...!

കൈകൾ തുഴകളാക്കി
ഒഴുക്കിനെതിരെ തുഴഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ കഴുത്തിനു മേൽ തലകളുണ്ടാകരുതെന്നു
കച്ചവടക്കാർ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു

പാവപ്പൊലീസുകാർ
വെട്ടിയെടുത്ത തലകളിൽ
അനേകം
നക്ഷത്രക്കണ്ണുകൾ തിളങ്ങികൊണ്ടിരുന്നു..!

കപ്പലെന്നു പേരുള്ള രാജ്യത്തിന്
ദിശ നഷ്ടപ്പെടുന്നു
പുഴ ഒഴുകികൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ആകാശത്തിന്റെ അതിരുകളിൽ നിന്നു
ഇല്ലാക്കടലിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ
കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർക്ക് നക്ഷത്രക്കണ്ണുകൾ മുളച്ചു തുടങ്ങുന്നു..

മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന ഓരൊ തലകളിലും നക്ഷത്രക്കണ്ണുകൾ
തിളങ്ങി കൊണ്ടിരുന്നു..

കണ്ണുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാവകൾ മാത്രം ബാക്കിയാവുന്നതു വരെ തലയെടുക്കലുകൾ തുടരുന്നു...

കപ്പലിപ്പോൾ ശ്മശാനമാണ്
തലകളില്ലാത്ത ശവങ്ങളുടെ അഴുകിയ മണം..
മൌനത്തിന്റെ അലർച്ചകൾ...

പുഴ വറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു;
മരുഭൂമിയുടെ മണൽച്ചുഴിയിൽ
ഒഴുക്ക് നഷ്ട്ടപ്പെട്ട കപ്പലെന്ന രാജ്യം...!
പാവത്തലകൾ മാത്രം
യാത്രയുടെ ലഹരിയിലാണ്...
കാരണം;
അവക്ക് കണ്ണുകളില്ലല്ലോ....!!

🙈🙊🙉